Motywowanie finansowe

1. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń
W literaturze przedmiotu wymienia się różnorodne funkcje wynagrodzeń: społeczną, dochodową, kosztową, motywacyjną. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi najistotniejsza jest motywacyjna funkcja wynagrodzeń. W tym kontekście wynagrodzenia powinny spełniać następujące role:
• zachęcać potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w firmie, a zatem być konkurencyjne w stosunku do oferty rynku pracy;
• sprzyjać niskim wskaźnikom fluktuacji, skłaniając pracowników do pozostania w firmie;
• zachęcać do systematycznej poprawy efektów pracy;
• motywować pracowników do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Czytaj dalej Motywowanie finansowe

Motywowanie wyższej kadry menedżerskiej

Problematyka motywowania wyższej kadry menedżerskiej jest związana przede wszystkim z zagadnieniami związanymi z projektowaniem motywacyjnych systemów wynagrodzeń. Wyższa kadra menedżerska to zarówno członkowie Zarządu, jak i osoby kierujące pionami bądź większymi jednostkami organizacyjnymi, np. szefowie sprzedaży, pionów finansowych, produkcji etc.. Czytaj dalej Motywowanie wyższej kadry menedżerskiej

Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Bardzo rzetelne porównanie rozwiązań w zakresie zarządzania talentami funkcjonujących w Polsce i krajach zachodnich jest trudnym zadaniem, ze względu na niedostatek odpowiednich badań empirycznych. A jest to z pewnością ciekawy obszar badawczy. Tym niemniej można pokusić się o pewne wnioski na podstawie różnorodnych danych statystycznych oraz praktycznych doświadczeń w pracy konsultanta. W poniższym artykule będę powoływał się na badania francuskie, niemieckie i amerykańskie. Czytaj dalej Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Bardzo rzetelne porównanie rozwiązań w zakresie zarządzania talentami funkcjonujących w Polsce i krajach zachodnich jest trudnym zadaniem, ze względu na niedostatek odpowiednich badań empirycznych. A jest to z pewnością ciekawy obszar badawczy. Tym niemniej można pokusić się o pewne wnioski na podstawie różnorodnych danych statystycznych oraz praktycznych doświadczeń w pracy konsultanta. W poniższym artykule będę powoływał się na badania francuskie, niemieckie i amerykańskie. Czytaj dalej Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Czy wiedza o Zarządzaniu Przez Cele to wszystko czego potrzeba dzisiejszym menedżerom?

Zarządzanie przez Cel czy Zarządzanie przez Wartości?

W świecie szybkich zmian w gospodarce i dużej niestabilności, niestabilność dotyczy nie tylko stan gospodarki i wyniki poszczególnych firm, ale również wielu koncepcji i paradygmatów o kluczowym znaczeniu dla budowania współczesnego myślenia o strategiach i mechanizmach rozwoju. Czytaj dalej Czy wiedza o Zarządzaniu Przez Cele to wszystko czego potrzeba dzisiejszym menedżerom?