Motywowanie finansowe

1. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń
W literaturze przedmiotu wymienia się różnorodne funkcje wynagrodzeń: społeczną, dochodową, kosztową, motywacyjną. Z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi najistotniejsza jest motywacyjna funkcja wynagrodzeń. W tym kontekście wynagrodzenia powinny spełniać następujące role:
• zachęcać potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w firmie, a zatem być konkurencyjne w stosunku do oferty rynku pracy;
• sprzyjać niskim wskaźnikom fluktuacji, skłaniając pracowników do pozostania w firmie;
• zachęcać do systematycznej poprawy efektów pracy;
• motywować pracowników do podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Czytaj dalej Motywowanie finansowe

Motywowanie wyższej kadry menedżerskiej

Problematyka motywowania wyższej kadry menedżerskiej jest związana przede wszystkim z zagadnieniami związanymi z projektowaniem motywacyjnych systemów wynagrodzeń. Wyższa kadra menedżerska to zarówno członkowie Zarządu, jak i osoby kierujące pionami bądź większymi jednostkami organizacyjnymi, np. szefowie sprzedaży, pionów finansowych, produkcji etc.. Czytaj dalej Motywowanie wyższej kadry menedżerskiej

Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Bardzo rzetelne porównanie rozwiązań w zakresie zarządzania talentami funkcjonujących w Polsce i krajach zachodnich jest trudnym zadaniem, ze względu na niedostatek odpowiednich badań empirycznych. A jest to z pewnością ciekawy obszar badawczy. Tym niemniej można pokusić się o pewne wnioski na podstawie różnorodnych danych statystycznych oraz praktycznych doświadczeń w pracy konsultanta. W poniższym artykule będę powoływał się na badania francuskie, niemieckie i amerykańskie. Czytaj dalej Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Rozwój kompetencji talentów – dobór narzędzi, tworzenie programów.

Szczęśliwie mamy już za sobą etap selekcji kandydatów do programu. Nadchodzi pora zaprojektowania programu wspierającego rozwój talentów oraz dobór właściwych narzędzi rozwojowych. Czytaj dalej Rozwój kompetencji talentów – dobór narzędzi, tworzenie programów.

Selekcja kandydatów do programów zarządzania talentami

Stało się. W naszej firmie została podjęta decyzji o rozwinięciu programu rozwoju talentów. Jak każde prawidłowo zorganizowane działanie także proces selekcji kandydatów do programów zarządzania talentami musi przebiegać w pewnych określonych etapach. Czytaj dalej Selekcja kandydatów do programów zarządzania talentami

Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Bardzo rzetelne porównanie rozwiązań w zakresie zarządzania talentami funkcjonujących w Polsce i krajach zachodnich jest trudnym zadaniem, ze względu na niedostatek odpowiednich badań empirycznych. A jest to z pewnością ciekawy obszar badawczy. Tym niemniej można pokusić się o pewne wnioski na podstawie różnorodnych danych statystycznych oraz praktycznych doświadczeń w pracy konsultanta. W poniższym artykule będę powoływał się na badania francuskie, niemieckie i amerykańskie. Czytaj dalej Rozwiązania stosowane w zakresie zarządzania talentami – Polska na tle Europy Zachodniej i USA

Czy wiedza o Zarządzaniu Przez Cele to wszystko czego potrzeba dzisiejszym menedżerom?

Zarządzanie przez Cel czy Zarządzanie przez Wartości?

W świecie szybkich zmian w gospodarce i dużej niestabilności, niestabilność dotyczy nie tylko stan gospodarki i wyniki poszczególnych firm, ale również wielu koncepcji i paradygmatów o kluczowym znaczeniu dla budowania współczesnego myślenia o strategiach i mechanizmach rozwoju. Czytaj dalej Czy wiedza o Zarządzaniu Przez Cele to wszystko czego potrzeba dzisiejszym menedżerom?

Nowoczesne zarządzanie HR